لیست آزمون های آزمایشی هفتگی | ویژه دانشجویان دوره های امپراطوری ورود به حرفه و جادوی تست زنی

آزمون مبحث ۶

آزمون هفتگی مبحث ۶
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

آزمون مبحث ۷

آزمون هفتگی مبحث ۷  مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی

آزمون هفتگی مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

دانلود نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا | عمران و معماری

مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

نمونه سوال مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان

نمونه سوال مبحث ۴  مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی

نمونه سوال مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری
نمونه سوال مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران
  • دانلود آزمونک جامع مبحث ۸ | عمراننمونه سوالات مبحث ۸ مقررات ملی
  • پاسخ آزمونک جامع مبحث ۸ | عمرانپاسخ نمونه سوالات مبحث ۸ مقررات ملی

مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی  

مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها

نمونه سوال مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

نمونه سوال مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی

نمونه سوال مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

 

مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی

نمونه سوال مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی

نمونه سوال مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی

نمونه سوال مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی

نمونه سوال مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

مبحث بیستم: علائم و تابلوها

نمونه سوال مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

مبحث بیست و یکم:  پدافند غیرعامل

نمونه سوال مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری

 

مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری

نمونه سوال مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان
ویژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری