دانلود مبحث ۱۱ یازدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث ۱۱ یازدهم مقررات ملی ساختمان

ویرایش سوم به عنوان جدیدترین ویرایش مبحث ۱۱ یازدهم مقررات ملی ساختمان در سال ۱۴۰۰ منتشر شد و هم اکنون در سایت سیستان پی قابل دانلود است.

برای دانلود مبحث ۱۱ مقررات ملی اینجا را کلیک کنید. و برای دانلود سایر مباحث میتوانید به صفحه دانلود مباحث مراجعه کنید.

جدیدترین ویرایش مبحث ۱۱ :

ضوابط صنعتی سازی، کل چرخه حیات ساختمان را شامل می شود. در این مبحث، بر ارایه ضوابط طراحی و اجرای ساختمان ها به روش صنعتی تمرکز شده و سازگاری ضوابط ارایه شده با سایر ارکان چرخه حیات ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. توضیح: چرخه حیات ساختمان شامل مراحل پیش از اجرا”، “اجرا” و “پس از اجراه است. مرحله پیش از اجرا شامل دو بخش پدیدآوری و طراحی است. اجرا” سه بخش تجهیز، تدارک و ساخت را در بر می گیرد. “پس از اجرا” مشتمل بر چهار بخش بهره برداری، نگهداری، بازسازی و تخریب است
۲-۱-۱۱

هدف مبحث یازدهم جدید :

ارایه ضوابط صنعتی سازی ساختمان با رویکرد توسعه پایدار است که در هفت محور اصلی زیر دنبال می شود ۱-۲-۱-۱۱
افزایش ایمنی و بهداشت ۲-۲-۱-۱۱
بهره وری منابع ۳-۲-۱-۱۱
افزایش سرعت ۴-۲-۱-۱۱
بهبود کیفیت و دوام ۵-۲-۱-۱۱
پرهیز از آسیب به محیط زیست ۶-۲-۱-۱۱
بهبود مصرف انرژی ۷-۲-۱-۱۱
توجه به مطلوبیت و آسایش بر این اساس، مصادیق صنعتی سازی ساختمان برای سنجش میزان صنعتی سازی هر ساختمان ارایه شده است. ضوابطی نیز، در مسیر دستیابی به ساختمان سبز، تحت عنوان “حامی محیط زیست”، قید و تامین حداقلی از این ضوابط، برای ساختمان های صنعتی الزامی شده است.

ابلاغ ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور
موضوع: ابلاغ ویرایش سوم مبحث بازدهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

با سلام و احترام
در اجرای ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ بدینوسیله ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها، که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی
گذرانده است، بشرح پیوست ابلاغ می گردد، زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ این مبحث سه ماه بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر کدام از این دو ویرایش مجاز است
رستم قاسم

ابلاغ ویرایش سوم مبحث بازدهم مقررات ملی ساختمان

مقدمه مبحث یازده ۱۱

صنعتی سازی ساختمان یک روش و حاصل مسیری است که کشورهای پیشرفته، طی ۲۰۰ سال گذشته پیموده اند. در این کشورها، قطعات، تجهیزات و تاسیسات ساختمان، جملگی علاوه بر داشتن استاندارد کیفی، دارای استاندارد ابعادی و مدولار نیز هستند و در کارخانه تولید می شوند. در نتیجه، مهندسان می دانند که باید از آن تولیدات مدولار کارخانه ای که کیفیت مناسبی دارند، انتخاب کنند و نصابها هم، به سهولت آنها را نصب می کنند. بنابراین، داشتن استاندارد کیفی و ابعادی و نیز مدولار بودن موجب شده است که ساخت و ساز در کشورهای پیشرفته، صنعتی باشد و یک ساختمان در زمان بسیار کوتاهی ساخته شود. هدف امروز این کشورها، افزایش هرچه بیشتر بهره وری، از طریق ابداع فناوری های نوین است.

هدف ویرایش حاضر مبحث ۱۱ این است که فاصله طولانی با کشورهای صنعتی، سریع تر طی شود. پیش نیاز این مهم، جداکردن انبوه سازی از غیرانبوه سازی است؛ زیرا فرآیند لازم برای صنعتی سازی هر یک، با دیگری تفاوت اساسی دارد. در حال حاضر، کمتر از ۵ درصد ساخت و ساز کشور به انبوه سازی اختصاص دارد؛ ۹۵ درصد باقی مانده شامل غیر انبوه سازی هاست و بخش عمده اقتصاد مسکن را شامل می شود.

توضیح: در انبوه سازی به دلیل امکان بهره گیری از مزیت تکرار، سرمایه گذاری اولیه برای به کار گیری روش های صنعتی ویژه و نوآورانه قابل توجیه است.

اطلاق صنعتی سازی به ساختمان، به صورت صفر و یک (مطلقا آری یا مطلقا خیر) نیست؛ بلکه، طیفی از درجات را شامل می شود. از این روست که طبق آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ذیل تبصره ماده ۱۷ آن، قید شده است: “مصادیق صنعتی سازی ساختمان، مطابق با ضوابط مصوب در کمیته تخصصی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد. به عبارت دیگر، این مبحث، ملاک بررسی و اختصاص مشوق هایی است که دولت، سازمانها و نهادها به ساختمان های صنعتی اعطا می کنند.

قابلیت برنامه ریزی، اندازه گیری، کنترل و هدایت فعالیت های ساخت، از جمله مزایای صنعتی سازی است. با نظم و تمرکزی که از صنعتی سازی حاصل می شود، امکان اعمال مقررات ملی ساختمان افزایش می یابد. به طور خاص، در غیر انبوه سازی های صنعتی، تولید اجزا و قطعات در کارخانه های کنترل پذیری آنها را بالا خواهد برد. در انبوه سازی های صنعتی هم، به دلیل قابلیت انتخاب روش، مقررات ملی ساختمان به سادگی قابل پیاده سازی خواهد بود. بنابراین، از طریق صنعتی سازی ساختمان می توان تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مقررات ملی ساختمان را که شامل تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی فرد و جامعه است، تسهیل کرد.

در این مبحث، پروژه های ساختمانی به دو گروه مجزای غیر انبوه سازی و پروژه های بزرگ ساختمانی (شامل انبوه سازی ها) تقسیم و برای صنعتی سازی هر یک، ضوابط جداگانه ای تدوین شده است. در صنعتی سازی پروژه های بزرگ ساختمان سازی، برای مدیریت یکپارچه اهمیت ویژه ای قایل شده است. در غیر انبوه سازی صنعتی به پیش ساختگی توجه و ضوابط آن متناسب با حجم پروژه، در دو بخش “غیر انبوه کوچک” و “غیر انبوه متوسط بررسی شده است. برای همه گروه های ساختمانی، دستهای از الزامات قید شده است که تامین هر یک از آنها الزامی است. پس از الزامات، سایر ضوابط به صورت امتیازی تنظیم شده اند؛ بدین مفهوم که با تامین هر ضابطه، امتیازی به ساختمان تعلق می گیرد. مجموع این امتیازات، عددی را موسوم به “شاخص تکمیلی صنعتی سازی ساختمان معرفی می کند. این شاخص، معیاری برای تعیین درجات صنعتی سازی است؛ به گونه ای که درجه یک، مبین سطح صنعتی سازی عالی؛ درجه دو، تبیین کننده سطح صنعتی سازی متوسط؛ و درجه سه نشان دهنده سطح صنعتی سازی حداقل، برای ساختمان مورد بررسی است.

معمولا در اسناد مدیریتی دنیا، اصطلاح برد-برد رایج است؛ بدین مفهوم که در یک قرارداد، منافع دو طرف آن تامین می شود. رویکرد اساسی این مبحث در توسعه صنعتی ساختمان، برد- برد- برد است. برد سوم، بدین معناست که علاوه بر منافع دو طرف قرارداد، منافع جامعه و نسل آینده نیز، حایز اهمیت باشد. در واقع، برد سوم، همان توسعه پایدار است که سازمان ملل متحد آن را چنین تعریف کرده است: “روند دستیابی به نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به ظرفیت های نسل آتی برای دستیابی به نیازهایشان. با توجه به این رویکرد و همچنین عطف به آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها، ضوابطی در خصوص ساختمان سبز، تحت عنوان “حامی محیط زیست تدوین و تامین حداقلی از این ضوابط، برای ساختمان های صنعتی الزامی شده است.

شایان توجه است بهره وری، پایه و ستون اصلی مشترک میان صنعتی سازی و ساختمان سبز است؛ از این رو، با صنعتی شدن ساخت و ساز، با سهولت بیشتری می توان آن را به سمت مولفه های ساختمان سبز سوق داد.

بهره وری منابع، افزایش سرعت، بهبود و یکسان سازی کیفیت، سه معیار عمده متمایز کننده تولید صنعتی از غیر صنعتی است. فناوری، یکی از ابزارهای مهم تحقق سه معیار اصلی صنعتی سازی است. از این رو، الزامات فنی و اجرایی تعدادی از روش های ساخت صنعتی، در یک فصل مجزا بررسی می شود. شایان توجه است که معرفی این روش ها، دلیلی بر رجحان آنها بر دیگر شیوه ها نیست و استفاده کننده، خود موظف است با توجه به مقتضیات پروژه، برتری آنها را از لحاظ مقاومت، پایداری سازهای، صرفه اقتصادی و سهولت اجرا بررسی نماید. همچنین، اگر در کاربرد فناوری ها و روش های ساخت پیشرفته، یکی از سه معیار اصلی صنعتی سازی، محقق نشده باشد، نمی توان ادعا کرد که صنعتی سازی انجام شده است. در حال حاضر، علت ناچیز بودن افزایش بهره وری در ایران، در اختیار نداشتن فناوری های لازم نیست؛ بلکه عدم مدیریت درست منابع است. فناوری، کم و بیش در سال های گذشته وارد کشور شده، ولی پاسخگوی این موضوع نبوده است.

تصور بر این است که سخن تازه ای برای اهل حرفه مطرح شده است. اساتید، متخصصان و علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این مبحث به آدرس www.mabhas11.ir ، ضمن دسترسی به گزارش ها و مقالات مرتبط، در تالارهای گفتگو شرکت نمایند و دیدگاههای خود را به بحث گذارند کشورهای در حال توسعه ای که مقتضیاتی مشابه ایران دارند نیز، می توانند از این مبحث بهره برداری کنند. البته لازم است تا مطالب، به زبان های دیگر ترجمه شود؛ فعلا آغاز کار است.

در اینجا از رهنمودهای دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان که بستر تالیف این مبحث را فراهم آورد، سپاسگزاری می شود. ویرایش پیش رو، طی ۹ ارایه خدمت اعضای محترم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان بهبود یافته و با دریافت و اعمال نظرات حرفه مندان تدقیق شده است. همچنین، از آقای مهندس سجاد تابع جماعت که مسوولیت پایگاه اینترنتی این مبحث را عهده دار بوده است، قدردانی می شود.

کمیته تخصصی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *