دوره نظارت و اجرا

جهت آمادگی آزمون نظارت و اجرای عمران و معماری

کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرای عمران و معماری آکادمی سیستان پی مهندس راز

  • تدریس کاملا مفهومی و تصویری تمامی ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان
  • تحلیل و بررسی ۴ هزار تست تالیفی
  • برگزاری ۲۰ مرحله آزمون آزمایشی
  • در استان و بلوچستان شهرهای زابل، زاهدان، چابهار، ایرانشهر
  • در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند
آغاز ثبت نام دوره جدید کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرستان زاهدان