خلاصه مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان :

در این پست که به کوشش مهندس راز و دانشجویان دوره های حضوری آکادمی سیستان پی تهیه گردیده با خلاصه مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان آشنا میشویم. همانطور که می دانید مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان مربوط به لوله کشی گاز طبیعی می باشد. این خلاصه بر اساس ویرایش ۱۳۸۹ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تهیه شده است و امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود. برای مشاهده خلاصه های بیشتر و مطالب آموزشی بروزتر می توانید پیج اینستاگرام موسسه سیستان پی را فالو نمایید.

لوله کشی گاز طبیعی ویرایش ۱۳۸۹

دانلود مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

ایستگاه تقلیل فشار اولیه: تجهیزاتی هستند که در نقطه تحویل گاز، از شبکه گاز شهری به مشترک نصب گردیده و فشار تحویلی به مشارک را تنظیم و حجم گاز را اندازه گیری میکنند. این ایستگاهها تحت نظر شرکت گاز ناحیه اجرا بهره برادری میشوند.

ایستگاه تقلیل فشار ثانویه: تجهیزاتی هستند که فشار قابل بهره برداری بخشهای مختلف سیستم لوله کشی تبدیل میکنند.

ترموکوپل: این وسیله یکی از مهمترین بخشهای دستگاه گاز سوز است که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن شعله اصلی مشعل، مسیر ورود سوخت به مشعل بسته یا شعله اصلی مشعل و شمعک آن هر دو قطع میگردد،

تنظیم کننده فشار گاز (رگولاتور): دستگاهی که فشار گاز ورودی را کاهش داد، و آن را به میزان فشار مورد نظر برای مصرف، ثابت نگه میدارد.

خلاصه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

 شمعک: وسیله ای که با ایجاد شعله کوچکی در وسایل گاز سوز، برای روشن کردن مشعل یا مشعل های اصلی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد . در اغلب وسایل گاز سوز این شعله به واسطه ترموکوپل باعث باز نگه داشتن مسیر گاز نیز می شود ودرصورت خاموش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع می گردد.

شیر اصلی: شیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب می شود.

شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی : وسیله ای ایمنی که در مسیر لوله کشی گاز نصب و در صورت عبور جریان گاز، بیش از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع می نماید.

خلاصه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

شیر قبل از رگولاتور : شیر سماوری گوشواره ای که قبل از رگولاتور نصب می گردد و در حالت بسته، قابل قفل کردن بوده و باید برای فشار کاری تا ۴ بار و یا ۶۰ پوند بر اینچ مربع مناسب باشد.

شیر مصرف: شیر ربع گرد نوع توپکی که در انتهای انشعاب مربوط به هر دستگاه گاز سوز قرار می گیرد.

خلاصه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان
اینچ مربع و برای مصارف حداکثر تا ۱۶۰ متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر ۱۰۰ میلیمتر ۴)اینچ) تدوین گردیده است.

طراح علاوه بر رعایت مفاد مندرج در فصلهای ۱۷-۳و ۱۷-۴ باید به نکات زیر توجه نماید:

امیدواریم که تا اینجا از خلاصه مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان نترسیده باشید و قوی تر برید به جنگ این مبحث 😉

الف) در طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ، برای مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گاز سوز باید تامین هوای آن شامل تامین هوا از داخل یا خارح ساختمان ، حداقل سطح منفذ ورود هوا (در صورت لزوم تامین هوا از خارج از ساختمان پیش بینی گردد.

گاز سوز وسایل سازندگان:

الف) سازندگان وسایل گاز سوز موفظند همراه دوستگاه ، دستورالعمل نصب ، حاوی کلیه الزامات محل نصب دستگاه و از جمله وضیعت تهویه ، حداقل حجم یا ابعاد فضای محل نصب، و حداقل ارتفاع دودکش و همچنین دستورات راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری و موارد ایمنی دستگاه را به خریدار ارایه نمایند ب) سازندگان وسایل گاز سوز موظفند نصاب یانصابان مجاز برای نصب و راه اندازی دستگاه گاز سوز را به خریدار معرفی نمایند .

گاز سوز وسایل نصب کنندگان:

الف) کلیه وسیله گاز سوز باید توسط افرادی که آموزش رسمی دیده و دارای پروانه صلاحیت بوده ونمایندگی مجاز از سازنده مربوطه را داشته باشند، نصب و راه اندازی شوند

ب) نصاب موظف به رعایت دقیق دستور العمل سازنده و ضوابط این مقررات می باشد. پ) نصاب نباید وسیله گاز سوز را درمحلی غیر از جای تعیین شده در نقشه گاز رسانی ساختمان که به تایید مهندس ناظر رسیده است نصب نماید.

ت)نصاب مجاز به نصب وسیله گاز سوز دیگری به غیر از آنچه که در نقشه گازرسانی ساختمان معین شده است ، نمی باشد ،از جمله نصب آبگرمکن فوری دیواری در جایی که آبگرمکن زمینی پیش بینی شده ایت خلاف محسوب می گردد .

ث) مسئولیت نهایی نصب وسایل گاز سوز، کنترل مجدد مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه لوازم گاز سوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز( مورد تایید سازنده یا مراجع ذیصلاح)می باشد.

خلاصه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

گاز سوز از وسایل استفاده کنندگان:

ساختمان و یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری و بهره برداری از سیستم لوله کشی گاز می باشد. پ) استفاده کننده ازوسیله گاز سوز موظف به رعایت دستور العمل های بهره برداریو نگهداری اعلام شده توسط سازنده بوده ومجاز به انجام هیچگونه تغییر در وسیله گاز سوز، محل آن، محدود کردن تهویه آن یا دستکاری در وضیعت دودکش آن نمی باشد. درصورت نیاز به هر گونه تغییرات، استفاده کننده فقط میتواند از طریق نصابان یا تعمیر کاران مجاز، اقدام نماید.

ساختمانهای مشمول این مقررات به سه گروه اصلی تقسیم میشوند:

-ساختمانهای مسکونی

-ساختمانهای عمومی

-ساختمانهای خاص

ساختمهای مسکونی: این گروه شامل ساختمان هایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا هر واحد مسکونی دارای درب ورودی مجزا(مستقل) و آشپز خانه مشتقل بوده ولی سیستم گرمایش آن ممکن است مستقل و یا با واحد های دیگر مشترک باشد.

مجتمع های مسکونی آپارتمانی که در آنها ۱۰ واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد، از نظر رعایت مقررات لوله کشی گاز در گروه ساختمانهای عمومی قرار می گیرند

ساختمانهای عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنند گان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر باشند، از نظر گاز رسانی تابع مقررات ساختمانهای مسکونی می باشند.

واحد های تجاری و خدماتی کوچک از قبیل مغازه های معمولی ، شعبه های کوچک بانک ها، دفاتر خدماتی(پست،مخابرات،بیمه و….) از نظر ضوابط گازرسانی در گروه ساختمانهای مسکونی قرار می گیرند.

ساختمانهای عمومی: این گروه شامل انواع گوناگون ساختمانهایی است که در آنها خدمات عمومی ارایه
است معمولا ساختمانهای عمومی راههای خروجی عادی یا اضطراری معدودی دارند.

خلاصه مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

ساختماهای خاص: ساختمانهای مشمول ضوابط این بخش. ساختمانهایی هستند که: الف) قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها به طور غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات میشود، مانند: بیمارستانها، مراکز آتش نشانی ، مراکز و تاسیسات آبرسانی، مراکز کمک رسانی و به طور کلی تمام ساختمانهای که استفاده از آنها در نجات امداد موثر می باشد . ب)- ساختمانهایدو تاسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و دراز مدت برای محیط زیست می شوند.

ممنوعیت نصب وسایل گاز سوز گرمایشی:

نصب وسایل گرمایشی ( انواع بخاری،آب گرمکن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و خاص ممنوع است مگر آنکه مورد نیاز احتراقدآنها از فضای خارج از ساختمان تامین شود. ممنوعیت شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آنها نمی باشد:

اتاقها، سالنها، دفاتر، کلاسها در کلیه ساختمانهای عمومی و خاص.

کلیه فضاهای داخلی اصلی وابسته در مهد کودکها، کودکستانها، خانههای سالمندان و محلهای نگهداری معلولین جسمی روانی.

فضاهای وابسته و جانبی در محلهای تجمع مانند دفاتر کار مسئولین، اتاق پروژکتور نمایش فیلم ، بوفه در سینماها و …

مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *