تربیت کارشناس دفتر فنی

دوره جامع تربیت کارشناس حرفه ای دفتر فنی و تربیت ناظر و مجری حرفه‌ای جهت ورود به بازار کار

دوره آموزش صفر تا صد اجرا و نظارت ساختمان ویژه استان سیستان و بلوچستان

دوره آموزش صفرتاصد اجرا و نظارت ساختمان (از فونداسیون تا نازک‌کاری) به همراه کلیه نکات فنی و تجربی و اشکالات رایج در مراحل مختلف اجرای سازه های فولادی و بتنی

 1. فونداسیون
 2. اسکلت
 3. سفت‌کاری
 4. نازک‌کاری

تور کارگاهی آموزش اجرای ساختمان از آغاز تا پایان‌

 • انتخاب مصالح + تهیه لیست متریال‌
 • کنترل کیفی فعالیت های اجرایی‌
 • آشنایی با توالی فعالیت‌ها و هماهنگی آنها‌
 • آشنایی با شیوه عقد قرارداد‌
 • نظارت بر اجرا طبق مقررات و بخشنامه ها‌
 • تهیه چک لیست انجام اجرایی
 • (حجم عملیات کاری، کنترل اجرا)‌‌‌
 •  آموزش مبانی کارگاهی (نقشه خوانی،آشنایی با مصالح ساختمانی و روشهای اجرا)‌‌‌
 •  دانستنیهای مهارتی و علمی( مستندسازی،نقشه های ازبیلت،گزارش نویسی،تهیه جداول و نمودارها)‌‌
 •  مشاوره مسیرشغلی آینده متناسب با آزمون های حین دوره‌‌
 • دورهمی کارگاهی با حضور مدیران پروژه‌‌‌
 •  تورهای کارگاهی‌‌
 • امور پیمان ها
 •  متره برآورد ابنیه
 • نقشه خوانی ساختمان
 • دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه‌‌‌‌‌
 • به همراه تعدیل و پروژه های واقعی‌‌‌‌‌ منطبق بر فهرست بهای ابنیه‌‌‌‌
 • بررسی کلیه فصول فهرست بها‌‌‌‌
 • کنترل ردیف ها و ضرایب‌‌‌‌
 • نکات ضرایب و اضافه بهاء‌‌‌
 • دوره “امورپیمان ها” آموزش نکات فنی و حقوقی ، مناقصات، بخشنامه ها، پیمان و شرایط عمومی، ادعاها و…‌‌
 • انواع پیمان به لحاظ نوع فعالیت‌
 • انواع پیمان های اجرایی‌
 • انواع دستورالعمل ها و معاملات‌
 • مفاهیم و نحوه تنظیم دستورکار وصورتجلسه‌
 • انواع ردیف های فهرست بها پیش از مناقصه و در حین اجرای عملیات و محدودیت ها
 • دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌
 • تعریف پیمان، اولویت بندی اسناد و مدارک
 • کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری‌
 • نقشه_خوانی ابنیه
 • اصول تخریب و گودبرداری
 • اصول انتخاب مصالح
 • صفر تا صد اجرای_ساختمان
 • ضوابط شهرداری
 • اصول ایمنی و بهداشت کار

کاملترین دوره آموزشی آمادگی برای ورود به بازار کار برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان در معتبرترین آکادمی جنوب شرق کشور

⁩آکادمی سیستان پی مهندس راز